Nazaj

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Jaz imam rad Natur aktiv BIO zajtrk«

1. Organizator in izvajalec

Organizator nagradne igre »Jaz imam rad Natur aktiv BIO zajtrk« je HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju HOFER d.o.o. oz. organizator). Izvajalec nagradne igre je družba MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

2. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so pravilno in v celoti izpolnili prijavni obrazec na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si,
 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let , ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica ali v družbi MMS MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 11. 1. do vključno 11. 3. 2018 do 23:59:59 izpolnili prijavni obrazec na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat  iz enega elektronskega  naslova. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

4. Nagradni sklad

Nagrade, ki se bodo sodelujočim podeljevale od ponedeljka do petka med 29. januarjem in 25. marcem 2018:

 • Natur aktiv zajtrk, sestavljen iz največ 10 različnih vrst BIO izdelkov znamke Natur aktiv, ki si jih je sodelujoči sam izbral preko spletne strani www.naturaktivzajtrk.si in  so primerni za uživanje za zajtrk ter zadostujejo za število oseb, ki ne sme presegati 10 oseb.

Primer: bio sadje, bio jajca, bio muesli, bio navadni jogurt, bio cvetlični med. Izdelki lahko zaradi nihanja razpoložljivosti varirajo.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična ali pravna oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno dostavo zajtrka.

5. Potek nagradne igre

Kandidati izpolnijo kontaktni obrazec na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si in se s tem prijavijo na brezplačen zajtrk na katerega v primeru, da so izžrebani, lahko povabijo do 10 oseb oz. točno določeno število osebo kot so jih označili v prijavnem obrazcu.  V žrebanje za nagrado (= brezplačen zajtrk) se uvrsti vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni obrazec ter izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenci bodo izžrebani enkrat tedensko v spodaj določenih tedenskih odsekih oz. terminih:

 • Prvo žrebanje bo potekalo 22. 1. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Drugo žrebanje bo potekalo 29 1. 2018 ob 11.00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Tretje žrebanje bo potekalo 5. 2. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Četrto žrebanje bo potekalo 12. 2. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Peto žrebanje bo potekalo 19. 2. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Šesto žrebanje bo potekalo 26. 2. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Sedmo žrebanje bo potekalo 5. 3. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure,
 • Osmo žrebanje bo potekalo 12. 3. 2018 ob 11. 00, nagrajenci pa bodo objavljeni isti dan do 16. ure. 

6. Žrebanje

Tedenska žrebanja za nagrade, v katera bodo uvrščeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, bodo potekala v časovnih odsekih, navedenih v 5. točki tega dokumenta. Vsa žrebanja bodo potekala na sedežu izvajalca. Nagrajenci bodo naključno izžrebani med vsemi sodelujočimi v zgoraj določenih časovnih odsekih. Za vsak teden dostav bo izvajalec ločeno izžrebal 8 oseb (5 + 3 za rezervo), ki bodo do nagrade upravičeni po vrstnem redu žreba. Prvi izžrebani bodo o nagradi obveščeni preko e-mail naslova in pozvani, da se v najkasneje v dveh dneh od žrebanja odzovejo in potrdijo poslane osebne podatke (svoje ime, priimek, naslov za dostavo zajtrka, leto rojstva in kontaktno telefonsko številko). V primeru, da je sodelujoči mladoletnik mora njegov zastopnik predložiti tudi ustrezno dokazilo o upravičenem zastopanju mladoletne osebe. V kolikor se izžrebani ne odzove v navedenem roku, je do nagrade upravičen naslednji izžrebani (rezerve). Če se na e-mail sporočilo ne odzove nihče od osmih izžrebanih, se žrebanje ponovi in poteka, dokler se ne odzove prvi izžrebani. Enak postopek velja za vse nagrade oz. vsa tedenska žrebanja.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • poteku žrebanja,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

7. Obveščanje nagrajencev

Organizator nagrajence poimensko objavi enkrat tedensko v določenih časovnih odsekih (navedenih pod 5. točko) na spletni strani in nagrajence o nagradi obvesti po elektronski pošti na e-naslov in na telefonsko številko, ki so jo vpisali  v obrazec na strani www.naturaktivzajtrk.si.

Po žrebu in uskladitvi točnega termina z nagrajencem je dostava zajtrka za izžrebanca in njegove prijatelje izvedena v roku 14ih dni na naveden stalni ali začasni naslov na območju republike Slovenije, zabeležen v prijavnem obrazcu. Če v tem času/ če navedeni termin izžrebancu ne ustreza in/ali se nagradi odpove, se nagrada prenese na naslednjo izžrebano osebo, na enak način kot je zabeleženo v 6. točki.

8. Dodatna nagradna igra v sklopu Natur aktiv BIO zajtrka – oddih na BIO kmetiji

V žrebanje za nagrado (= oddih na BIO kmetiji ) se uvrsti vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni obrazec ter izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri Natur aktiv BIO zajtrk ter nato svojo prijavo deli na svojih socialnih omrežjih (Facebook ali Twitter).  Z deljenjem svoje prijave na socialna omrežja se uvrsti v dodatni žreb za oddih na BIO kmetiji oz.posestvu Trnulja ( v nadaljevanju BIO kmetija).

Žrebanje za oddih na BIO kmetiji bo potekalo 14.3.2018, izžrebani bo še isti dan do 16. ure objavljen na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si .

Izžrebanec bo na oddih na BIO kmetijo lahko povabil še tri osebe s katerimi bo preživel vikend oddih na BIO kmetiji. Oddih na BIO kmetiji zajema dve nočitvi za 4 osebe, dnevni obroki za vse nagrajene, voden ogled BIO kmetije ter dodatne vnaprej dogovorjene aktivnosti (kolesarjenje, izleti…).
Nagrado je možno uporabiti med vikendi od žreba, 16.3.2018 do 15.4.2018 z izjemo velikonočnega vikenda ( 31.3. in 1.4.2018).

Izžrebani bo o nagradi obveščen preko e-mail naslova in pozvan, da se v najkasneje v dveh dneh od žrebanja odzove in potrdi poslane osebne podatke ter poda podatke dodatnih treh oseb s katerimi bo preživel oddih na BIO kmetiji (ime, priimek, naslov, leto rojstva in kontaktna telefonska številka). V primeru, da je sodelujoči mladoletnik mora njegov zastopnik predložiti tudi ustrezno dokazilo o upravičenem zastopanju mladoletne osebe.  Če se na e-mail sporočilo izžrebani ne odzove, se žrebanje ponovi in poteka, dokler se ne odzove prvi izžrebani.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrade za oddih na BIO kmetiji se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • poteku žrebanja,
 • prisotni komisiji in nagrajencih

Izžrebani in povabljene tri osebe, s strani izžrebanega, se s sodelovanjem  v nagradni igri strinjajo, da se fotografije z oddiha na BIO kmetiji hranijo in uporabijo za promocijske namene.

8. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

9. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Podatki, s katerimi oseba sodeluje v nagradni igri »Jaz imam rad Natur aktiv BIO zajtrk«, bodo obdelani s strani izvajalca, ki bo podatke prejel, obdelal in posredoval organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre. Posredovane podatke bosta za potrebe nagradne igre hranila tretja oseba, izvajalec in organizator nagradne igre. 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, poštni naslov, leto rojstva in kontaktno telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev ter za namene neposrednega trženja.  Pridobljene podatke bomo hranili 365 dni od pridobitve.
Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da mu organizator pošilja promocijska sporočila vse do preklica dovoljenja, ki ga mora vložiti sodelujoči na elektronski naslov info@hofer.si.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema celotno odgovornost za posredovanje osebnih podatkov svojega prijatelja/ev in s strinjanjem s Pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri potrjuje, da je za namen posredovanja prijateljevih osebnih podatkov od prijatelja prejel ustrezno soglasje. Izvajalec potrjuje, da prijateljevih osebnih podatkov ne bo obdeloval in jih bo po zaključku nagradne igre izbrisal.

Organizator se zavezuje, da bosta tako on kot izvajalec osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členih 5., 6. in 7., ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

Imena in priimki nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si.

Vsak posameznik se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se fotografije s podelitve nagrad oziroma dostave zajtrka hranijo in uporabijo za promocijske namene.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

11.   Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje, da je seznanjen s pogoji in pravili nagradne igre, ki jih je določil organizator ter se z njimi strinja. Odločitve organizatorja so dokončne in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti.

Pravila o sodelovanju pričnejo veljati z 11.1.2018 ter so na voljo  do 25. 3. 2018 na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, na katerem poteka nagradna igra, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. starejša verzija brskalnika Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom organizacije nagradne igre, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z nagradno igro se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani www.naturaktivzajtrk.si.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: info@naturaktivzajtrk.si

Ljubljana, 11. 1. 2018